Дон ПСЛ
Воскресенье, 16.06.2019, 19:21
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная Звіт директора за 2013 - 2014 навчальний рікРегистрацияВход
НАШ АДРЕС: ул. Университетская, 82 тел. 311–25–77 электронный адрес:dpsl@meta.ua ВКонтакте
Меню сайта

ЗВІТ

директора ДЦ ПТО БА Адамянця Арсена Робертовича

за підсумками 2013-2014 навчального року

 

В цьому році вже вдесяте, починаючи з 2005 року, я звітую перед педагогічним колективом, членами батьківського комітету, піклувальної ради, представниками органів громадського самоврядування про свою діяльність протягом 2013-2014 навчального року з метою забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління, стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері управління.

В 2013-2014 навчальному році наш навчальний заклад був атестований у сфері професійно-технічної і загальної середньої освіти строком на 10 років. Протягом двох тижнів працювала експертна комісія, роботі якої передувало проведення самоаналізу з метою встановлення відповідності діяльності нашого навчального закладу його функціональному призначенню, кінцевих результатів Державним стандартам профтехосвіти і повної загальної середньої освіти.

На 01 вересня 2013-2014 н.р. контингент учнів складав 268 осіб (2012-2013 н.р. – 315), з яких 176 – на базі базової загальної середньої освіти, 92 на базі повної загальної середньої освіти. План набору виконано на 77% (за планом – 120, фактично – 92). В 2012-2013 н.р. – 86% (за планом 150, фактично 129). Зниження показників зумовлено, переважно, об’єктивними чинниками. Розроблені конкретні заходи, спрямовані на формування контингенту учнів на 2014-2015 навчальний рік з урахуванням Державного замовлення і реальних потреб ринку праці регіону.

Випуск учнів в 2014 році склав 118 осіб, серед яких 74 з отриманням повної загальної середньої освіти, 44 – на базі повної загальної середньої освіти.

На 01.07.2014 працевлаштовані 44 особи, продовжать навчання 44 особи, призвані до служби у збройних силах – 2, у декретній відпустці – 1, виїхали за межі України – 2, не працевлаштовані 15 осіб – 12,7%, в минулому році 20%.

Для участі у ЗНО зареєструвалося 39 учнів. Перехідний контингент складає 149 осіб.

Одним з головних напрямків своєї діяльності як керівника вважаю забезпечення якості освіти,варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Навчальний процес у 2013-2014 навчальному році здійснювався на підставі навчальних планів, що погоджені з НМЦ ПТО в Донецькій області, з підприємством ТОВ «Ландорра» і затверджені ДОН обладміністрації у 2010-2013рр. і навчальних програм рівня стандарту відповідно до Наказу МОНУ «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню» від 27.08.10 № 834, Державного стандарту повної загальної середньої освіти і профтехосвіти.

Навчальні плани, що містять інваріантну і варіантну складові виконані повністю. Навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення відповідають нормам для впровадження змісту освіти рівня стандарту.

Постійно зосереджується увага, що виконання Державних стандартів профтехосвіти і повної загальної середньої освіти потребує реалізації принципів навчання, що грунтуються на нових концептуальних засадах, впровадженні інтерактивних технологій, що при відповідній підтримці адміністації доцільно втілюють в навчальний процес творчі викладачі центру. Протягом 2013-2014 н.р. вони неодноразово брали участь в регіональних, обласних, всеукраїнських методичних, науково-практичних заходах. Найрезонанснішні з них:

 • Форум «Індустрія інформаційних технологій 2013 IT-INDASTRY 2013» вересень 2013р. Кашук О.Б.;
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у ПТНЗ», червень 2014р. Парамон І.Є.;
 • Круглий стіл «Використання інноваційних технологій – запорука творчого зростання викладача й розвитку здібностей учнів», листопад 2012р. Туркіна Н.П. тощо.
 • Переможцем конкурсу «Кращий працівник року» в номінації «Кращий заступник директора з НВР» стала Доренська Н.Й.

Продовжується системна робота з вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду викладачів ДЦПТОБА. На навчальній раді НМЦ ПТО були розглянуті матеріали навчально-методичної діяльності викладачів Туркіної Н.П. і Парамон І.Є )Протокол № 42 від 16.09.2013р.).

Поновлюється інформація про перспективний педагогічний досвід педпрацівників: Доренської Н.Й, Туркіної Н.П., Морозової Н.В., Міненкова Л.О., Антікуз О.Л., що надано до НМЦ ПТО.

В 2013-2014 навчальному році пройшли чергову атестацію 6 педпрацівників центру, три на рівні обласної атестаційної комісії. З них 4: Туркіна Н.П., Кашук А.В., Лосєва І.М., Максименко І.Д. підтвердили раніше присвоєні педагогічні звання, кваліфікаційні категорії, тарифні розряди. 1- Шевергіну М.М. присвоєне педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії», 1 – Кондратенко О.А. підвищено тарифний розряд.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених Наказом МОНМСУ від 13.04.2011 № 329 через поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання, за підсумками директорських контрольних робіт (зрізів), ДПА, ДКА, ПА за 12-бальною шкалою, що встановлює чітке співвідношення між набутими знаннями, уміннями і навичками та показниками оцінки в балах. Щорічний аналіз навчальних досягнень учнів демонструє позитивну динаміку. Як приклад, кількість учнів, що мають досягнення на високому та достатньому рівнях з базових загальноосвітніх предметів у 2013-2014 навчальному році наступна:

Предмет

Вивчає

Показник якості

кількість

%

Українська мова

103 (I і II курс)

35

34%

Математика

177 (I і III курси)

49

28%

Фізика

177 (I і III курси)

68

38%

 

Розбіжність в річних показниках якості досягнень і ДПА:

Предмет

Якість досягнень

ДПА

Розбіжність

Українська мова

34%

44%

+10%

Математика

38,6%

37,1%

-1,5%

Фізика

40,7%

42,8%

+2,1%

 

 

Найкращі учні традиційно взяли участь у внутрішніх і районних олімпіадах з загальноосвітніх предметів, Міжнародному конкурсі ім. П.Яцика, «Шевченківському марафоні», конкурсі професійної майстерності за професією «Електрозварник», майстер-класі в ПМ «Юність», тощо.

За підсумками 2013-2014 н.р. план роботи навчального закладу і педагогічної ради виконано на 100%, активізувалася діяльність органів громадського і учнівського самоврядування.

Проводилася значна робота в напрямку стабільного зростання авторитету навчального закладу.

Матеріально-технічна база, організаційний, навчально-методичний досвід педпрацівників і адміністрації використовуються при проведенні заходів з різних напрямків діяльності системи ПТНЗ на рівнях регіону і області:

 • регіональний етап конкурсу знавців української мови, листопад 2013р. (Васюхно Т.І.);
 • тренінг «Психолого-педагогічні засади сучасного уроку», жовтень 2013р. (Мечева С.Г.);
 • школа молодого методиста, листопад 2013р. (Стрельченко Т.А.);
 • регіональні секції керівників і викладачів загальноосвітніх предметів;
 • панорама педагогічної творчості викладачів-філологів, грудень 2013-січень 2014 (Васюхно Т.І.);
 • свято рідної мови «У колі братніх мов», квітень 2014р.
 • засідання журі конкурсів ім. Т.Г. Шевченка «Об’єднаємось же, брати мої» в номінаціях «Українська література» і «Історія та державотворення»;
 • конкурс «Кращий працівник року» у номінації «Кращий заступник директора з НВР», квітень 2014р.

Відповідно до Наказу ДОН обладміністрації «Про організацію методичної роботи в ПТНЗ області» від 08.01.2014 № 3 п’ять викладачів призначені керівниками регіональних методичних об’єднань.

Протягом року проводилася системна робота у напрямку поповнення матеріально-технічної бази центру, підтримки технічного стану будівель відповідно до естетичних і санітарно-технічних норм, протипожежних вимог, правил безпеки життєдіяльності.

Протягом року здійснено поточні ремонти будівлі, м’якої і твердої покрівлі, розпочато ремонт IV поверху навчального корпусу.

Забезпечення навчального процесу кабінетами, майстернями, навчально-практичними центрами лишається на рівні минулого року.

Загальна кількість підручників на кінець 2013-2014 н.р. склала 5750, з них з професійно-теоретичної підготовки 3229, з загальноосвітніх предметів 2521, в тому числі україномовних 75%.

Забезпеченість навчальною літературою окрім підручників відповідно вимог.

Охоплення учнів позашкільною освітою в 2013-2014 н.р. здійснювалося безпосередньо в навчальному закладі (предметні гуртки, гуртки технічної та декоративно-прикладної творчості при кабінетах, спортивні секції, «Агітбригада») та за його межами. Гуртковою роботою охоплено 64% учнів, спортивними секціями – 67%.

На початок 2013-2014 н.р. навчалося 7 дітей-сиріт, 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них на повному держзабезпеченні – 6, під опікою – 8. Протягом навчального року з ними проводилася в різних формах робота з боку адміністрації, педагогічних працівників, практичного психолога.

Виконання програми соціального захисту членів колективу та учнів здійснюється на підставі колдоговору, прийнятого 20.09.2005р. з доповненнями від 23.09.2014р.

Адміністрація дотримується умов колдоговору, виконує їх. Порушень немає.

Співвідношення коштів спеціального фонду і загального фінансування за 2013 рік 5615360-809649 т.т. 14,42%.

Доходи від позабюджетної діяльності у 2013-2014 н.р. склали: оренда 428315, виробнича діяльність 19317, платне навчання 0, допомога спонсорів 56012.

Кошти надходять у грошовому виразі, виразі засобів виробництва та господарчого інвентарю.

Таким чином у звіті охарактеризовані основні напрямки діяльності, що в комплексі забезпечують рівний доступ до здобуття якісної професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Звіт заслуханий на загальних зборах колективу та громади 19.06.2014р.

 

Copyright MyCorp © 2019